RELACIONAT
L'euríbor cau al novembre al 4,022% (Europa Press)