RELACIONAT
Imatge de detinguts palestins amb roba interior i custodiats per soldats israelians