RELACIONAT
El "Diccionari essencial de la llengua catalana", el DEIEC, es pot consultar per internet (CCMA)