RELACIONAT
És una iniciativa pionera, perquè en general aquests detalls són només de domini policial (EFE/Interpol)