RELACIONAT
Tenia 300 ordinadors i facturava més de 150.000 euros al mes