RELACIONAT
Uns nens porten ampolles d'aigua a la zona de Suluq, que pateix escassetat d'aigua potable enmig de la contaminació de pous subterranis, a prop de Bengasi, Líbia