RELACIONAT
Tres moments del vídeo "Beso", on Rosalía mostra un anell entre llàgrimes i es fa un petó amb Rauw Alejandro