RELACIONAT
La vacuna s'incorporarà al calendari vacunal en els pròxims mesos (ACN/Blanca Blay)