RELACIONAT
Tot i que som al febrer, la tardor ha estat molt seca i cal extremar les mesures de precaució al bosc