RELACIONAT
Nevada de desembre de 2019 camí de Vallter (Elena de Arana)