RELACIONAT
Durant l'espera, les famílies s'allotgen en habitatges amb condicions molt precàries (CCMA)