RELACIONAT
Es recomana evitar seqüències numèriques simples, que són les més utilitzades