RELACIONAT
Cada vegada més cementiris, com el de la Ràpita, tenen espais habilitats pel dol gestacional (Ajuntament La Ràpita)