RELACIONAT
La geotèrmia és un dels recursos que permetria Catalunya ser autosuficient energèticament