RELACIONAT
Les piles de pedres s'utilitzen a la muntanya per marcar camins poc visibles