RELACIONAT
Les limitacions en l'ús d'aigua de boca no s'apliquen fins que es declara l'emergència