RELACIONAT
Les orques joves se senten atretes pel soroll dels vaixells i poden fer malbé els timons