RELACIONAT
Els 27-28 graus de temperatura de l'aigua del litoral barceloní han estat xifra rècord d'aquest any