RELACIONAT
La majoria de països de la zona euro tenen una inflació per sobre el 8%