RELACIONAT
Mohammed Bouhlal és un dels treballadors transfonterers atrapats