RELACIONAT
Reunió de la Mesa del Parlament del 8 de febrer de 2022