RELACIONAT
Les activitats del CNI són informació classificada