RELACIONAT
Com ha quedat la costa després del temporal del Maresme, a vista de dron