RELACIONAT
Després d'una història de la medicina des d'una perspectiva masculina, poc a poc es va obrint la mirada de gènere