RELACIONAT
Imatge de l'illa de Sao Jorge, a l'arxipèlag de les Açores