RELACIONAT
El perfil dels voluntaris és el d'una persona de més de 18 anys amb la pauta completa de Pfizer (CCMA)