RELACIONAT
Imatges dels nuclis de les dues galàxies que s'estan barrejant, a cadascun dels quals hi ha un forat negre