RELACIONAT
"La fotuda covid és molt cardada": aquesta frase ja és correcta, segons el diccionari