RELACIONAT
L'Andrés i la Carolina, aïllats en un hospital als Països Baixos