RELACIONAT
Un 56% de les assignatures a la universitat s'ofereixen en català