RELACIONAT
El canvi climàtic fa que els incendis siguin cada cop més complexos (Bombers)