RELACIONAT
Descobreixen anticossos que serien efectius contra totes les variants del coronavirus