RELACIONAT
La immunitat natural per haver tingut Covid es manté almenys un any després