RELACIONAT
Albert Cavallé aprofita el seu atractiu per seduir les víctimes i quedar-se els seus diners