RELACIONAT
Tenir Covid greu augmenta el risc de seqüeles a llarg termini, encara poc conegudes