RELACIONAT
Els viatgers procedents del Regne Unit, la Xina o el Japó no hauran de passar controls sanitaris per viatjar a Espanya