RELACIONAT
La nova llei contra la violència masclista inclou les dones trans i l'assetjament digital