RELACIONAT
En Marcel, en primer terme, i els pares de la Núria