RELACIONAT
Com més bé es parlen les llengües i més ús se'n fa, més protecció davant la demència (Pixabay/Tumisu)