RELACIONAT
Reobertura de la majoria d'escoles sense acollida infantil i amb pocs alumnes