RELACIONAT
La contaminació dels vaixells provoca més de 100 morts prematures anuals a Barcelona