RELACIONAT
Petroli sense comprador: el mar, ple de petroliers que fan de magatzem per falta de demanda