RELACIONAT
La crisi del coronavirus ha destruït gairebé 900.000 llocs de treball a tot Espanya