RELACIONAT
Les mesures contemplarien la pròrroga automàtica de 6 mesos per als contractes de lloguer