RELACIONAT
Miquel Roure defensa el dret a construir la seva identitat i a saber qui és el seu pare genètic