RELACIONAT
Un pergamí de l'Alt Urgell del 1543: un dels més antics sobre la baixada de falles