RELACIONAT
Professors denuncien que el català no és llengua vehicular en molts instituts