RELACIONAT
Més fatiga i irritabilitat, uns trasbalsos pel canvi horari que duren pocs dies