RELACIONAT
Detecten que partícules de la contaminació travessen la placenta i arriben al fetus