RELACIONAT
S'apaga el cant del gall fer: queden menys de 400 mascles a Catalunya